சொற்பொழிவுகள் - மௌலானா ஷம்சுதீன் காசிமி


ரமழான் 2006 (ஹிஜ்ரி 1427)


 • ஹப்பாப் (ரழி) அவர்களின் வரலாறு Listen | Download
 • அம்மார் (ரழி) அவர்களின் வரலாறு Listen | Download
 • ஜாFபர் (ரழி) அவர்களின் வரலாறு Listen | Download
 • அபூதர் கிFபாரி (ரழி) அவர்களின் வரலாறு Listen | Download
 • சல்மான் Fபார்சி (ரழி) அவர்களின் வரலாறு Listen | Download
 • அப்துர் ரஹ்மான் (ரழி) அவர்களின் வரலாறு Listen | Download
 • அப்துல்லாஹ் இப்னு அப்பாஸ் (ரழி) அவர்களின் வரலாறு Listen | Download
 • இக்ரிமா இப்னு அபுஜஹல் (ரழி) அவர்களின் வரலாறு Listen | Download
 • அபு உபைதா (ரழி) அவர்களின் வரலாறு Listen | Download
 • அபுஹுரைரா (ரழி) அவர்களின் வரலாறு Listen | Download
 • ஸுஹைப் ரூமி (ரழி) அவர்களின் வரலாறு Listen | Download
 • அபு அய்யுப் அன்சாரி (ரழி) அவர்களின் வரலாறு Listen | Download
 • பிலால் இப்னு ரபா (ரழி) அவர்களின் வரலாறு Listen | Download
 • அபு தல்ஹா (ரழி) அவர்களின் வரலாறு Listen | Download
 • ஸாத் இப்னு அபிவக்காஸ் (ரழி) அவர்களின் Listen | Download
 • அம்ருபினுள் ஆஸ் (ரழி) அவர்களின் வரலாறு Listen | Download
 • அபுபக்கர் சித்திக் (ரழி) அவர்களின் வரலாறு Listen | Download
 • உமர் இப்னு அப்துல் கத்தாப் (ரழி) அவர்களின் வரலாறு Listen | Download
 • உஸ்மான் (ரழி) அவர்களின் வரலாறு Listen | Download


ரமழான் 2008 (ஹிஜ்ரி 1429)


 • குர்ஆன் தொகுக்கப்பட்ட வரலாறு Listen | Download
 • பைத்துல் முகத்தஸ் Listen | Download
 • சிலுவைப்போர் Listen | Download
 • சலாஹுத்தீன் அய்யூபி (ரஹ்) Listen | Download
 • மஸ்ஜிதுல் ஹரம் Listen | Download
 • ஷியாக்கள் - பகுதி 1 Listen | Download
 • ஷியாக்கள் - பகுதி 2 Listen | Download
 • அல்லாஹ்வின் அற்புத படைப்பினங்கள் Listen | Download
 • இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் முஸ்லிம்கள் - பகுதி 1 Listen | Download
 • இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் முஸ்லிம்கள் - பகுதி 2 Listen | Download
 • உமர் இப்னு அப்துல் அஜீஸ் (ரஹ்) - பகுதி 1 Listen | Download
 • உமர் இப்னு அப்துல் அஜீஸ் (ரஹ்) - பகுதி 2 Listen | Download
 • முஹத்திஸ் Listen | Download
 • முகைதீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி (ரஹ்) - பகுதி 1 Listen | Download
 • முகைதீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி (ரஹ்) - பகுதி 2 Listen | Download
 • நபி (ஸல்) அவர்களின் பழக்க வழக்கங்கள் - பாகம் 1 Listen | Download
 • நபி (ஸல்) அவர்களின் பழக்க வழக்கங்கள் - பாகம் 2 Listen | Download
 • நபி (ஸல்) அவர்களின் பழக்க வழக்கங்கள் - பாகம் 3 Listen | Download
 • நபி (ஸல்) அவர்களின் பழக்க வழக்கங்கள் - பாகம் 4 Listen | Download
 • ஸ்பெயினில் இஸ்லாம் - பாகம் 1 Listen | Download
 • ஸ்பெயினில் இஸ்லாம் - பாகம் 2 Listen | Download
 • மரணத்தை நினைவு கூறுவோம் Listen | Download
 • ஜனாஸாவின் சுன்னத்துகள் Listen | Download

To receive a free copy of Tamil Islamic DVD, Please Submit your details